Dauroh Karantina Tahfizh Al-Quran - YKTN

Apa itu Tahfizh Al-Quran?

Kata tahfizh berasal dari bahasa Arab bentuk mashdar ghair mim dari kata حَفَّظَ – يُحَفِّظُ – تَحْفِيْظًا yang mempunyai arti “menghafal”.


27 September 2019 0